Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x= 5y , 4x – 5y =15 adalah

Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x= 5y , 4x – 5y =15 adalah

Jawaban

4.5y – 5y = 15 15y = 15 y = 1 x = 5y x = 5.1 x = 5 maka (x,y) = (5,1)