himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 12+5x-3x² = 0 adalah

himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 12+5x-3x² = 0 adalah….

Jawaban

Himpunan penyelesaian nya adalah -4/3 dan 3 Penjelasan: 12 + 5x – 3x²

= 0 (x -1) 3x² – 5x – 12

= 0 (3x + 4)(x – 3)

= 0 diperoleh x

= -4/3 atau x

= 3 Maka himpunan penyelesaian nya adalah -4/3 dan 3