tuliskan bilangan perima antara 17 dan 43

tuliskan bilangan perima antara 17 dan 43

Jawaban

19,23,29,31,37,41.