maka besar gaya dorong minimum yang diperlukan adalah

. sebuah bidang miring licin sepanjang 0,6 m disandarkan pada ketinggian 0,4 m dari permukaan tanah. sebuah balok dengan barat 1350 n akan dipindahkan ke atas menggunakan papan miring itu.

maka besar gaya dorong minimum yang diperlukan adalah …

Jawaban

Penjelasan:

s = 0,6 m

h = 0,4 m

 

w = 1350 N

 

gaya minimum = __?

 

Jawab :

s/h = w/F

0,6/0,4 = 1350/F

1,5 = 1350/F

1,5 . F = 1350

F = 900 N