apa yang dimaksud dengan frasa adjektiva

apa yang dimaksud dengan frasa adjektiva ?

Jawaban

Frasa adjektiva adalah gabungan dua atau lebih kata sifat atau keadaan, dimana salah satu kata dari gabungan tersebut berfungsi menerangkan kata lain yang merupakan inti sifat atau keadaan.