apa yang di maksudkan dengan teks nonfiksi

apa yang di maksudkan dengan teks nonfiksi

Jawaban 

Teks yang berdasarkan fakta atau kisah nyata, bukan karangan / khayalan penulis