Susunan yang tepat agar menjadi laporan padu adalah

1) Jenis tarian tradisional ini berasal dari Sumatera Barat.

2) Jumlah penarinya banyak.

3) Tari Saman adalah satu contoh tari tradisional.

4) Tarian ini diperagakan oleh wanita.

5) Dan tarian ini digunakan untuk menyambut tamu.

Susunan yang tepat agar menjadi laporan padu adalah ….

a. 3), 1), 2), 4), 5)

b. 1), 3), 2), 5), 4)

c. 2), 1), 3), 5), 4)

d. 5), 4), 2), 1), 3)

Jawaban 

a. 3), 1), 2), 4), 5)