majas litosis adalah

majas litosis adalah

Jawaban

Majas litosis adalah salah satu jenis majas pertentangan yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlawanan dengan keadaan yang sebenarnya, atau dengan kesan yang penuh rendah hati. Hal ini dimaksudkan untuk merendah, sedangkan kenyataannya adalah tinggi.