Siapa saja yang boleh menuliskan surat dinas

Siapa saja yang boleh menuliskan surat dinas?

Jawaban

Yang boleh menuliskan surat dinas adalah sebuah lembaga.