‘sebatang kara’ termasuk majas apa

‘sebatang kara’ termasuk majas apa?

Jawaban 

majas metafora adalah majas yang menggunakan perbandingan atau penggunaan kata kiasan seperti raja siang, dewi malam, sebatang kara, dll