Breaking News

Teks yang berisi pemberitahuan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan disebut.

Teks yang berisi pemberitahuan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan disebut….

A. Teks iklan

B.Teks cerita sejarah

C. Teks dokumenter

D.Teks berita

Jawaban

A. Teks iklan