Dalam satu paragraf terdapat

Dalam satu paragraf terdapat…. gagasan pokok

A. satu

B. dua

C. tiga

D. empat

Jawaban 

A. satu