Breaking News

apa yang di masut kata sapaan

apa yang di masut kata sapaan

Jawaban 

Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal ataupun jamak.