apa yang di masut kata sapaan

apa yang di masut kata sapaan

Jawaban 

Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal ataupun jamak.