Kata tanya yang sesuai untuk melengkapi kalimat tanya di atas adalah

………………….kita tidak boleh boros dalam menggunakan air?

Kata tanya yang sesuai untuk melengkapi kalimat tanya di atas adalah

A. Apa

B. Siapa

c. Mengapa

D. Bagaimana

Jawaban 

c. Mengapa