Breaking News

Apa yang dimaksud dengan antonim

Apa yang dimaksud dengan antonim?

Jawaban 

Antonim ialah kata yang berlawanan makna dengan kata lain.