Breaking News

rendah hati

rendah hati

Jawaban 

rendah hati adalah sabar maaf sopan dan tidak sombong