apa yang dimaksud dengan novel

apa yang dimaksud dengan novel?

Jawaban 

novel diartikan sebagai karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku cerita.