apa makna dari kata tersirat

apa makna dari kata tersirat?

Jawaban 

Tersirat adalah tersembunyi atau terkandung (didalamnya )