Breaking News

apa itu plot

apa itu plot

Jawaban 

Alur atau plot adalah jalan cerita yang berisi serangkaian peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain.