Baca teks ieu di handap kalawan gemet!Kampung Naga Salah sahiji kampung adat di Jawa Barat anu masih nyekel kuat adat kabiasaan karuhun nya éta Kampung Naga. Ieu lembur pernahna di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Dipercaya ku wargana tokoh nu ngadegkeun ieu lembur téh nya éta Éyang dalem Singaparna. Diantara adat kabiasaan nu dijaga téh nya éta tatacara ngawangun imah. Mun ngawangun imah dijieun kudu tina bahan awi atawa kai. Nyanggirahna ka beulah kaler atau kidul. Bahana imah, teu meunang tina bahan tembok atawa (gedong), sanajan mampu. Bentuk wangunan suhunan imah, disebutna suhunan julang ngapak. Hateup (atap) imah dijieun tina nipah atawa ijuk. Bilik pipinding imah mangrupa bilik anyaman sasag. Ari kasenian nu tara di tangkap nya éta seni wayang golék jeung pencak silat, sabab aya salah sahiji alat nu bakal ditabeuh nyatana alat musik goong. Kasenian nu sok di tangkap diantarana terebang, beluk, jeung réngkong. Mun rék asup ka kampung Naga kudu ngaliwatan séséngkéd nu jumlahna lobana 439 réana. Kampung Naga perenahna di Kecamatan … Kabupatén Tasikmalaya?

Baca teks ieu di handap kalawan gemet!Kampung Naga Salah sahiji kampung adat di Jawa Barat anu masih nyekel kuat adat kabiasaan karuhun nya éta Kampung Naga. Ieu lembur pernahna di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Dipercaya ku wargana tokoh nu ngadegkeun ieu lembur téh nya éta Éyang dalem Singaparna. Diantara adat kabiasaan nu dijaga téh nya éta tatacara ngawangun imah. Mun ngawangun imah dijieun kudu tina bahan awi atawa kai. Nyanggirahna ka beulah kaler atau kidul. Bahana imah, teu meunang tina bahan tembok atawa (gedong), sanajan mampu. Bentuk wangunan suhunan imah, disebutna suhunan julang ngapak. Hateup (atap) imah dijieun tina nipah atawa ijuk. Bilik pipinding imah mangrupa bilik anyaman sasag. Ari kasenian nu tara di tangkap nya éta seni wayang golék jeung pencak silat, sabab aya salah sahiji alat nu bakal ditabeuh nyatana alat musik goong. Kasenian nu sok di tangkap diantarana terebang, beluk, jeung réngkong. Mun rék asup ka kampung Naga kudu ngaliwatan séséngkéd nu jumlahna lobana 439 réana. Kampung Naga perenahna di Kecamatan … Kabupatén Tasikmalaya?

  1. Pagerageung
  2. Salawu
  3. Cilawu
  4. Neglasari
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Salawu.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca teks ieu di handap kalawan gemet!kampung naga salah sahiji kampung adat di jawa barat anu masih nyekel kuat adat kabiasaan karuhun nya éta kampung naga. ieu lembur pernahna di desa neglasari, kecamatan salawu, kabupaten tasikmalaya. dipercaya ku wargana tokoh nu ngadegkeun ieu lembur téh nya éta éyang dalem singaparna. diantara adat kabiasaan nu dijaga téh nya éta tatacara ngawangun imah. mun ngawangun imah dijieun kudu tina bahan awi atawa kai. nyanggirahna ka beulah kaler atau kidul. bahana imah, teu meunang tina bahan tembok atawa (gedong), sanajan mampu. bentuk wangunan suhunan imah, disebutna suhunan julang ngapak. hateup (atap) imah dijieun tina nipah atawa ijuk. bilik pipinding imah mangrupa bilik anyaman sasag. ari kasenian nu tara di tangkap nya éta seni wayang golék jeung pencak silat, sabab aya salah sahiji alat nu bakal ditabeuh nyatana alat musik goong. kasenian nu sok di tangkap diantarana terebang, beluk, jeung réngkong. mun rék asup ka kampung naga kudu ngaliwatan séséngkéd nu jumlahna lobana 439 réana. kampung naga perenahna di kecamatan … kabupatén tasikmalaya salawu.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.