Bela negara merupakan tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur,menyeluruh,terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air,kerelaan berkorban untuk tegaknya negara kesatuan RI. Dibawah ini yang merupakan keikutsertaan seorang pelajar dalam upaya bela negara adalah?

Bela negara merupakan tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur,menyeluruh,terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air,kerelaan berkorban untuk tegaknya negara kesatuan RI. Dibawah ini yang merupakan keikutsertaan seorang pelajar dalam upaya bela negara adalah?

  1. Mematuhi peraturan perundang-undangan
  2. Ikut melaksanakan perdamaian dunia
  3. Membantu dalam bidang pertahanan
  4. Mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan.

Dilansir dari Ensiklopedia, bela negara merupakan tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur,menyeluruh,terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air,kerelaan berkorban untuk tegaknya negara kesatuan ri. dibawah ini yang merupakan keikutsertaan seorang pelajar dalam upaya bela negara adalah mengikuti pendidikan kewarganegaraan.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.