Talak yang tidak membolehkan suami rujuk kepada istri adalah?

Talak yang tidak membolehkan suami rujuk kepada istri adalah?

  1. Fasakh
  2. Talak Bain
  3. Hadanah
  4. Talak Tebus
  5. Talak Raj’iyah

Jawaban: E. Talak Raj’iyah.

Dilansir dari Ensiklopedia, talak yang tidak membolehkan suami rujuk kepada istri adalah talak raj’iyah.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.