ketika zaman keemasannya, Orde Baru mengumandangkan semboyannya yakni?

ketika zaman keemasannya, Orde Baru mengumandangkan semboyannya yakni?

  1. Gemah Ripah Loh Jenawi
  2. Ing Ngarso Sing Tulodo
  3. Alon-alon waton kelakon
  4. Tut Wuri Handayani
  5. Ing Madya Mangun Karsa

Jawaban: A. Gemah Ripah Loh Jenawi.

Dilansir dari Ensiklopedia, ketika zaman keemasannya, orde baru mengumandangkan semboyannya yakni gemah ripah loh jenawi.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.