asas wawasan nusantara menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Asas-asas wawasan nusantara antara lain?

asas wawasan nusantara menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Asas-asas wawasan nusantara antara lain?

  1. kejujuran, kekeluargaan, dan kewibawaan
  2. kemandirian, kekeluargaan, dan kewibawaan
  3. kekeluargaan, keadilan, dan kesetiaan
  4. kemandirian, keadilan, dan solidaritas
  5. kejujuran, keadilan, dan kerjasama

Jawaban: E. kejujuran, keadilan, dan kerjasama.

Dilansir dari Ensiklopedia, asas wawasan nusantara menjadi pedoman bangsa indonesia untuk bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. asas-asas wawasan nusantara antara lain kejujuran, keadilan, dan kerjasama.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.