Pangalaman anu pikaseurieun sareng pikalucueun kanggo abdi, nyaéta waktos jurit malam pramuka. Harita abdi kedah ngalangkungan kuburan. Abdi sieun pisan, padahal harita téh henteu sorangan, tapi réréncangan ogé sami, ngaraos sieun ku kuburan. Padahal apan anu tos maot mah moal tiasa hirup deui. Tapi angger wé sieun. Abdi sareng réréncangan leumpang téh pacepeng-cepeng panangan. Sifat pangalaman dina conto karangan pangalaman di luhur nyaéta?

Pangalaman anu pikaseurieun sareng pikalucueun kanggo abdi, nyaéta waktos jurit malam pramuka. Harita abdi kedah ngalangkungan kuburan. Abdi sieun pisan, padahal harita téh henteu sorangan, tapi réréncangan ogé sami, ngaraos sieun ku kuburan. Padahal apan anu tos maot mah moal tiasa hirup deui. Tapi angger wé sieun. Abdi sareng réréncangan leumpang téh pacepeng-cepeng panangan. Sifat pangalaman dina conto karangan pangalaman di luhur nyaéta?

  1. Pikabungaheun jeung pikaseurieun
  2. Pikaseurieun jeung pikaéraeun
  3. Pikasieuneun jeung pikalucueun
  4. Pikaéraeun jeung pikasediheun
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Pikasieuneun jeung pikalucueun.

Dilansir dari Ensiklopedia, pangalaman anu pikaseurieun sareng pikalucueun kanggo abdi, nyaéta waktos jurit malam pramuka. harita abdi kedah ngalangkungan kuburan. abdi sieun pisan, padahal harita téh henteu sorangan, tapi réréncangan ogé sami, ngaraos sieun ku kuburan. padahal apan anu tos maot mah moal tiasa hirup deui. tapi angger wé sieun. abdi sareng réréncangan leumpang téh pacepeng-cepeng panangan. sifat pangalaman dina conto karangan pangalaman di luhur nyaéta pikasieuneun jeung pikalucueun.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.