Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat?

Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat?

  1. makanlah makanan yang berfaedah
  2. Sesudah salat dia pergi menemui ibunya
  3. Selama di dunia carilah bekal akherat sebanyak- banyaknya
  4. Rajin-rajin membaca Al Qur’an setiap malam
  5. Amal salih akan mendapat balasan dari tuhan yang Maha Esa

Jawaban: B. Sesudah salat dia pergi menemui ibunya.

Dilansir dari Ensiklopedia, penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat sesudah salat dia pergi menemui ibunya.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.