Hadirin anu ku sim kuring dipihormat, langkung tipayun sumangga urang sami-sami nyanggakeun puji sinareng syukur ka Allah nu maha gofur, rehna dina dinten ieu urang tiasa riung mungpulung dina ieu acara kalawan aya dina kasehatan..Ungkara kalimah di luhur mangrupa conto?

Hadirin anu ku sim kuring dipihormat, langkung tipayun sumangga urang sami-sami nyanggakeun puji sinareng syukur ka Allah nu maha gofur, rehna dina dinten ieu urang tiasa riung mungpulung dina ieu acara kalawan aya dina kasehatan..Ungkara kalimah di luhur mangrupa conto?

  1. bubuka biantara
  2. panutup biantara
  3. eusi bianta
  4. mamanis biantara
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. bubuka biantara.

Dilansir dari Ensiklopedia, hadirin anu ku sim kuring dipihormat, langkung tipayun sumangga urang sami-sami nyanggakeun puji sinareng syukur ka allah nu maha gofur, rehna dina dinten ieu urang tiasa riung mungpulung dina ieu acara kalawan aya dina kasehatan..ungkara kalimah di luhur mangrupa conto bubuka biantara.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.