Peribahasa manakah yang menggambarkan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat?

Peribahasa manakah yang menggambarkan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat?

  1. berat sama dipikul ringan sama dijinjing
  2. berakit-rakit dahulu berenang ketepian
  3. hidup segan mati tak mau
  4. habis gelap terbitlah terang
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Dilansir dari Ensiklopedia, peribahasa manakah yang menggambarkan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.