Jelaskan asas asas wawasan Nusantara!

Jelaskan asas asas wawasan Nusantara!

Jawaban yang benar adalah: 1. Asas solidaritas. 2. Asas kejujuran. 3. Asas kesamaan tujuan. 4. Asas keadilan. 5. Asas kerjasama.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.