suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial apabila .

sebagai objek kajian sosiologi masyarakat akan melakukan tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial apabila ..

Jawabannya adalah :

1. Tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain.

2. Tindakan sosial mempunyai arah dan akibat.

3. Tindakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.