Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh kepala keluarga untuk setiap kepala. Waktu yang utama mengeluarkan zakat fitrah adalah..

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh kepala keluarga untuk setiap kepala. Waktu yang utama mengeluarkan zakat fitrah adalah..

Dijelaskan bahwa zakat fitrah wajib dibayarkan saat terbit fajar Idul Fitri. Artinya, menurut pendapat ini waktu yang paling utama dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah dibayarkan saat terbit fajar Idul Fitri.

Lebih lanjut, pendapat lain mengenai waktu utama membayar zakat fitrah adalah menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal.

Disebutkan, zakat fitrah wajib ditunaikan sejak tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.